Der var engang - i 1993 hvor Peter fik en god idé: Starte en motorcykelklub for folk med interesse for Harley-Davidson. Det skete nemlig fra tid til anden, at han så en Harley, når han kørte rundt i sin lastbil. For at samle "kunder" gjorde han simpelthen det, at så han en Harley, ja så kørte han efter den og fik stoppet føreren og hørte om ikke han var interesseret i at være med i en klub for Harley folk.
I august/september 1993 ringede Peter til mig (jeg var på det tidspunkt formand for HDCDK's Distrikt Syd) og spurgte, om ikke jeg var interesseret i at være med til at starte en klub i Esbjerg. Det ville jeg naturligvis, og efterfølgende sendte vi et brev ud til de medlemmer af HDCDK der boede i Esbjerg og omegn. Brevet, hvori der blev indkaldt til et møde den 3-11-1993 kl. 19.00, blev sendt ud den 14. oktober 1993. Mødet blev afholdt med henblik på at se hvor stor interesse der var for at starte en klub. Så vidt jeg husker mødte der ca. 10 bikere op til mødet, hvor vi blev enige om at starte en klub.

Brevet til HDCDK Distrikt Syd's medlemmer


Den stiftende generalforsamling blev afholdt den 1-12-1993.

Jeg husker ikke præcis hvor mange der var med til generalforsamlingen, men da generalforsamlingen var slut havde 13 meldt sig ind i klubben. Medlemstallet voksede hurtigt og den 17-1-1994 var der 22 medlemmer i klubben.

Klubbens første bestyrelse bestod af:
Formand: Peter Westfall
Næstformand: Marianne Truelsen
Kasserer: Jan Stig Andersen
Sekretær: Bent Hansen
Menigt bestyrelsesmedlem: Jimmy Schmidt
Revisorer: Gert Kock og Poul Erik Terp

 

Der blev på generalforsamlingen vedtaget et sæt love og regler for klubben, som dog senere måtte ændres, da vi i 1994 søgte kommunen om lokaletilskud.
Det blev vedtaget at klubben skulle hedde AMC 93 (American Motorcycle Club anno 1993).
I 1994 blev der diskuteret en del i klubben omkring eventuel brug af rygmærke. Diskutionen førte ikke til noget rygmærke, men navnet blev ændret til Warlocks AMC. Der var dog stadig en del af medlemmerne der gerne ville ha' et rygmærke, og omkring årsskiftet '94/'95 meldte ca. en tredje del af klubbens medlemmer sig ud af klubben. De startede senere Chieftains Seaside i Forum.
I år 2000 blev Warlocks slettet, og klubben hedder i dag AMC-93.

Mærke til vesten


Efter generalforsamlingen blev følgende brev sendt ud til HDCDK Distrikt Syd's medlemmer.

Dette brev blev sendt ud til alle interesserede


Peter havde allerede inden generalforsamlingen fundet et egnet klubhus til os. Huset, som var et ældre faldefærdigt værksted ejet af Seaport, var beliggende på Adgangsvejen 15 på Esbjerg Havn. Værkstedet havde stået tomt (meget) længe og lignede mildt sagt noget der var løgn. Vi var dog alle meget opsatte på at få et klubhus, og da huslejen var rimelig og vi først skulle begynde at betale i april 1994, sprang vi til. Huset trængte alvorlig til en kærlig hånd, men hva', vi havde jo håndværkere af alle slags blandt medlemmerne, så det gik jo nok ikke så galt.

Vi startede med at tømme huset for skrammel incl. flere tons aviser og reklamer. Jeg tror, at samtlige avis- og reklamebude i Esbjerg og omegn brugte huset til depot, for de reklamer og aviser de ikke gad aflevere. Efter at have fået tømt huset, gik vi gang med at male, bygge bar, installere vandvarmer, sætte glas i vinduerne, indrette soverum og værksted.
Værkstedet blev dog ikke brugt ret meget, så væggen mellem selve klublokalet og værkstedet blev revet ned og et poolbord blev opstillet.

Vi fik ret hurtig klubhuset gjort "pænt og nydeligt", og der var fra starten godt gang i den, når der var klubaften onsdag og fredag.

I Pinsen 1994 afholdt HDCDK Superrally, og det meste af klubben drog af sted til Silkeborg.


Fortsættelse følger….

Jan

01.11.2001